Register for the Open Food Facts Days 2023

Our annual community event Open Food Facts Days 2023 will take place this October in Paris! To be a part of it, REGISTER HERE

close

Gedragscode

Open Food Facts is een project gedreven door een groep vrijwilligers. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. En om ervoor te zorgen dat iedereen zich te allen tijde welkom voelt, vragen we je om vriendelijk en hoffelijk met andere leden om te gaan en dat je de volgende regels volgt.

Regels

Geen discriminatie

Open Food Facts wil een intimidatievrije omgeving voor iedereen aanbieden, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, uiterlijk, ras of religie.

Geen intimidatie en geen bedreigingen

Wij tolereren geen intimidatie van deelnemers in welke vorm dan ook, of iets dat de persoonlijke veiligheid bedreigt.

Geen respectloze eisen aan individuele deelnemers

Alle deelnemers en bijdragers aan Open Food Facts zijn onbetaalde vrijwilligers die tijd en energie aan het project besteden. Houd hier rekening mee wanneer u iets vraagt van een individuele deelnemer en accepteer antwoorden zoals "Nee", "Niet nu", "Misschien" of "Ik weet het niet". Herhaalde en/of onnodige druk op een deelnemer iets gedaan te krijgen, wordt als intimidatie beschouwd.

Verzoeken, die waarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid werk genereren, moeten naar de beheerders worden gestuurd via contact@openfoodfacts.org en niet naar individuele deelnemers.

Consequenties van niet-naleving van de gedragscode

Mensen die deze regels overtreden, kunnen tijdelijk worden geblokkeerd of permanent worden uitgesloten van het project, naar goeddunken van de beheerders van de Open Food Facts Association.

Met name personen die herhaaldelijk de regels en de cultuur van het project negeren, die onnodig ruzie maken of vijandig zijn, of aanstootgevend zijn en die niet in staat zijn om hun gedrag zelf te corrigeren wanneer anderen dit vragen, worden permanent verbannen van het project.

Rapporteer misbruik

Als je denkt dat iemand je lastig valt of deze Gedragscoderegels overtreedt, neem dan alsjeblieft contact met ons op via abuse@openfoodfacts.org om misbruik te melden. Geef daarbij zo veel mogelijk details. Het is voor ons gemakkelijker om het probleem op te lossen als we meer context hebben.

Je melding wordt gelezen, behandeld en beantwoord door Stéphane Gigandet (voorzitter van de Open Food Facts Association) en Florentin Raud (initiator van deze Gedragscode).Opmerking: deze gedragscode is geïnspireerd op de gedragscodes van andere open community's, zoals het Contributor-convenant . Wees vrij om deze gedragscode (deels) te herbruiken.