Help ons om voedseltransparantie de norm te maken!

Als non-profitorganisatie zijn we afhankelijk van uw donaties om consumenten over de hele wereld te blijven informeren over wat ze eten.

De voedselrevolutie begint bij jou!

Doneer

Eco-Score: de milieu-impact van voedingsproducten

Eco-score

De Eco-Score is een milieuscore (ecoscore) van A tot E waarmee de impact van voedingsmiddelen op het milieu eenvoudig kan worden vergeleken.

Waarom een milieuscore?

Steeds meer consumenten maken zich zorgen over de impact van hun voedsel niet alleen op hun gezondheid, maar ook op de gezondheid van onze planeet. Dankzij de Nutri-Score is het nu heel gemakkelijk om bij de aankoop rekening te houden met de voedingskwaliteit van producten, maar het is erg moeilijk, zo niet onmogelijk om hun ecologische voetafdruk te vergelijken.

Het is dringend noodzakelijk om consumenten duidelijke informatie te geven over deze ecologische voetafdruk, zodat ze deze gemakkelijk en snel voor meerdere producten kunnen vergelijken. Dit is wat de Eco-Score mogelijk maakt.

De Eco-Score, een hulpmiddel voor duurzamere voeding

De Eco-Score moedigt consumenten, die duurzamere voeding willen, aan om:

  • Eet minder vlees, maar van betere kwaliteit
  • Eet meer biologische producten en producten met kwaliteitslabels
  • Geef de voorkeur aan lokale en seizoensgebonden producten, met weinig verpakking
  • Beperk producten met problematische ingrediënten (bedreigde vis, niet-duurzame palmolie)

Wat is de Eco-Score?

De Eco-Score is ontworpen op een manier die vergelijkbaar is met de Nutri-Score: het is een score van A tot E die de 15 milieueffecten samenvat. De Eco-Score score wordt voorgesteld door een gekleurd bladvormig logo met een letter van A (zeer lage impact) tot E (zeer hoge impact).

Eco-Score (ecoscore)

De Eco-Score wordt ondersteund door een consortium van vele partijen die zich inzetten voor een betere voeding.

De partijen van het Eco-Score collectief

Hoe wordt de Eco-Score berekend?

De basisscore: de levenscyclusbeoordeling (LCA) gebaseerd op Agribalyse-gegevens

Voor elke productcategorie wordt een basisscore vastgesteld op basis van de Agribalyse-gegevens, welke is ontwikkeld door ADEME en INRAE. Deze gegevens komen overeen met de product-levenscyclusbeoordelening (LCA).

Levenscyclusbeoordeling (LCA)

Levenscyclusanalyse is een gestandaardiseerde beoordelingsmethode voor het uitvoeren van een milieubeoordeling in meerdere fasen en op meerdere criteria:

  • 6 productiestappen: landbouw, verwerking, verpakking, transport, distributie en consumptie
  • 14 milieu-impactindicatoren: klimaatverandering/koolstofvoetafdruk, aantasting van de ozonlaag, ioniserende straling, land-, water- en energieverbruik; vervuiling van lucht en zee- en zoet water (deeltjes, verzuring, eutrofiëring); en uitputting van middelen.

Bonussen en boetes om elke productbeoordeling te verfijnen

Om rekening te houden met bepaalde effecten op het milieu die niet goed worden gedekt door de levenscyclusanalyse (zoals biodiversiteit) en de specifieke productkenmerken binnen dezelfde categorie, wordt de referentiescore gemoduleerd met bonussen en boetes:

Productiewijze

Er wordt een bonus toegekend aan producten die een officieel label, een label of een certificering hebben die milieuvoordelen garandeert (biologisch, fairtrade, HVE, Label Rouge, Bleu Blanc Cœur, MSC/ASC).

Herkomst van de ingrediënten

Een bonus wordt toegekend op basis van de herkomst van de ingrediënten. Deze bonus houdt rekening met de impact op het transport en ook met het milieubeleid van het land van elke producent.

Bedreigde soorten

Producten die ingrediënten bevatten die aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit en ecosystemen, worden bestraft. Zoals palmolie, waarvan de productie tot massale ontbossing leidt.

Verpakking

Er wordt een boete berekend om rekening te houden met de circulariteit van verpakkingen (gebruik van gerecyclede grondstof en recycleerbaarheid) en oververpakking.

Een grotere behoefte aan transparantie om de milieu-impact beter te meten en te verminderen

Om de Eco-Score nauwkeurig te berekenen, is het noodzakelijk om informatie te hebben die niet noodzakelijk op de verpakking staat vermeld (zoals de oorsprong en het exacte percentage van elk ingrediënt) of die zelden in bruikbare vorm beschikbaar is (zoals een lijst van alle de componenten van de verpakking met de precieze soorten gebruikte kunststoffen).

Gemiddelde waarden worden gebruikt wanneer deze informatie nog niet beschikbaar is, maar we roepen nu iedereen op om ons te helpen deze informatie te verzamelen die zeer nuttig zal zijn voor de Eco-Score maar ook voor vele andere toepassingen.Hoe zie ik de Eco-Score voor levensmiddelen?

Scan producten met de Open Food Facts-app

De Open Food Facts app stelt je in staat om snel de Eco-Score van een product te zien: je hoeft alleen maar de streepjescode te scannen. Als je de Open Food Facts-app al hebt geïnstalleerd, update deze dan om de nieuwste versie te krijgen!

De Eco-Score op de Open Food Facts-app

De Eco-Score is of komt binnenkort beschikbaar in de apps van de lancerende partners. En Open Food Facts is een levensmiddelen-Wikipedia die iedereen vrij en gratis kan hergebruiken. De meer dan 100 applicaties die de Open Food Facts-database gebruiken, kunnen ook de berekende Eco-Score weergeven.

Vergelijk de Eco-Score van producten op de Open Food Facts-site

The Open Food Facts website stelt iedereen in staat om de Eco-Score van meer dan 750.000 levensmiddelen te zien en te vergelijken in Frankrijk. De resultaten van elke zoekopdracht tonen de voedingskwaliteit door de Nutri-Score, de levenmiddelenbewerkingsgraad door NOVA en de milieu-impact door de Eco-Score. De Eco-Score wordt uitgerold naar andere landen zodra een toepasselijke Eco-Score-berekening beschikbaar is.

De Eco-Score van kant-en-klaarmaaltijden
De Eco-Score van bereide maaltijden op Open Food Facts


Classificeer en verken producten op basis van de Eco-Score op Open Food Facts

Het is ook mogelijk om de producten voor elke categorie op Eco-Score te sorteren en te verkennen.

Producten met de beste Eco-score Verken producten op basis van Eco-Score

En zie in één oogopslag de Eco-Score van de producten van een categorie of een merk.

Eco-Score van kant-en-klaarmaaltijden
De Eco-Score van kant-en-klaarmaaltijden. Klik om de producten van elke beoordeling te bekijken op Open Food Facts.

Verkrijg de details van de Eco-Score-berekening voor alle producten

Voor elk product kunt u via een link de volledige details van de berekening van de Eco-Score-score weergeven.

En als er informatie ontbreekt, kan iedereen die toevoegen: de fabrikant van het product, maar ook alle consumenten die zich inzetten voor klimaat, milieubescherming en transparantie.

Iedereen kan de informatie invullen om de Eco-Score te berekenen


Hoe de Eco-Score productverbetering en de vermindering van hun milieu-impact kan aanmoedigen

De Eco-Score heeft twee hefbomen:

  • Met de Eco-Score kunnen consumenten een beter geïnformeerde keuze maken door rekening te houden met de milieu-impact van producten als keuzecriterium.
  • De Eco-Score moedigt fabrikanten aan om hun producten te verbeteren zodat ze een hogere Eco-Score-score behalen.

Fabrikanten die de Eco-Score van hun producten verbeteren, is het uiteindelijke doel, aangezien dit alle consumenten ten goede zal komen.

Het energielabel van huishoudelijke apparaten heeft de markt dus grondig veranderd (probeer een koelkast met E, of zelfs D of C te vinden!). En de democratisering van Nutri-Score heeft ook veel fabrikanten aangemoedigd om de voedingskwaliteit van hun producten te verbeteren om een betere beoordeling te krijgen (tot het punt dat sommige Franse fabrikanten er zelfs over opscheppen bij bushaltes, zoals Brossard voor zijn Savane-cake).

Ons Producentenplatform analyseert de door fabrikanten aangeleverde gegevens om verbeteringsmogelijkheden te vinden en zo hen aan te moedigen om de producten te verbeteren. Het platform identificeert dus alle producten die een betere Nutri-Score-score zouden halen met een kleine verandering van de samenstelling (bijvoorbeeld een zoutreductie van 5%).

Binnenkort zal het platform suggesties doen voor het verlagen van de ecologische impact en het behalen van een betere Eco-Score (bijvoorbeeld door een beter recycleerbaar verpakkingsplastic te gebruiken, of door palmolie te vervangen door een andere olie).Hoe kunnen we meer te weten komen en hoe kunnen we ons helpen de Eco-Score te ontwikkelen?

Iedereen is welkom om ons te helpen meer transparantie te creëren, consumenten voor te lichten en productverbetering aan te moedigen via Eco-Score.

De Eco-Score is nog jong en kan zeker verbeterd worden. Gezien de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu lijkt het ons echter belangrijk om het nu beschikbaar te stellen.

Door samen te werken kunnen we geleidelijk de Eco-Score verbeteren, de formulering ervan verfijnen en de gegevens verzamelen die nodig zijn voor de berekening.

Je feedback, opmerkingen en suggesties zijn daarom zeer waardevol.

Open Food Facts is een samenwerkingsproject die wordt ondersteund door tienduizenden vrijwilligers en wordt beheerd door een non-profitorganisatie met 3 werknemers.
U kunt ons helpen door het Open Food Facts 2023 budget te financieren en de Eco-Score en vele andere projecten verder te ontwikkelen om ieders voeding te verbeteren. Bedankt! ❤️

Doneer


Met dank aan

Dank aan de teams van ADEME, l'INRAE en alle Agribalyse partners voor het samenstellen van deze unieke milieudatabase en de publicatie ervan als open data.

Bedankt aan iedereen die betrokken is bij het creëren van een gemeenschappelijke Eco-Score.

Met dank aan de organisatoren en vrijwilligers van Data For Good die de kunstmatige intelligentie-algoritmen van Open Food Facts sterk hebben verbeterd.

Dank aan de AFNIC Foundation voor haar steun voor de implementatie van de ecoscore in Open Food Facts.

Met dank aan Santé publique France (Public Health France) voor zijn cruciale steun voor de ontwikkeling van het platform voor producenten.

En dank aan alle deelnemers aan het Open Food Facts-project die al meer dan 8 jaar voedseltransparantie promoten om ieders voeding te verbeteren!Verwijzingen