E338 - Fosforzuur

Additief: E338 - Fosforzuur

Functies: Antioxidant, Complexvormer

Fosforzuur of triwaterstoffosfaat -ook aangeduid als orthofosforzuur- is een zwak anorganisch zuur, met als brutoformule H3PO4. In water wordt het volledig omgezet in diwaterstoffosfaat-ionen en protonen, waardoor het de eigenschappen heeft van een sterk zuur. Zuiver watervrij fosforzuur is een witte kristallijne vaste stof die bij 42‚35 °C smelt tot een kleurloze viskeuze vloeistof. Fosforzuur is een driewaardig zuur. Zouten en esters van fosforzuur worden fosfaten genoemd en komen vrijwel overal op Aarde voor: in mineralen en in levende wezens -onder meer in DNA, RNA en ATP-. - Wikipedia

Namen: Acide orthophosphorique, acide phosphorique, Sels de potassium de l'acide phosphorique, sels de potassium de E338, Phosphate d'hydrogène, Acide monophosphorique

Land: België - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken